บริหารภาพเคลื่อนไหวหน้าแรกก่อนเข้าเวปไซต์หลัก.


ใช้ได้เฉพาะไฟล์ภาพนามสกุล .jpg .jpeg .png .gif เท่านั้น