พระเทพมังคลาจารย์

พระราชปัญญาเวที

พระมหานิคม มหาภินิกฺขมโน

พระมหาอุ่น พลปุญฺโญ

พระครูปลัดฐนพงค์
ขนฺติวโร(หลวงตา)

พระครูใมฏีกาไพบูลย์
อินฺทปญโร

Facebook Page

 


ทุนนิธิ


วัตถุประสงค์การตั้งทุนนิธิ

๑. เพื่อบูรณซ่อมแซมพระเจดีย์แก้วและบริเวณโดยรอบพระเจดีย์แก้ว
๒. เพื่อบูรณซ่อมแซมเสนาสนะวัดท่าตอน
๓. เพื่อเป็นทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรวัดท่าตอนและเด็กเยาวชน ตามมติของคณะกรรมการทุนนิธิ
๔. เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามมติของคณะกรรมการ


ชื่อบัญชี  ทุนนิธิบำรุงพระเจดีย์แก้ว

บัญชีเลขที่ 300004979237  

ธนาคารออมสิน  สาขาแม่อาย   ประเภท ฝากประจำ


           ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบริจาคได้ที่นี่ เอกสารดาวน์โหลด

 


ข้อมูลถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

แสดงรายนามผู้ตั้งทุนนิธิ ประจำปี พ.ศ.
แสดงรายนามผู้เพิ่มทุนนิธิ ประจำปี พ.ศ.
ค้นหา จากรายนามผู้บริจาค
ค้นหา จากที่อยู่