พระเทพมังคลาจารย์

พระราชปัญญาเวที

พระมหานิคม มหาภินิกฺขมโน

พระมหาอุ่น พลปุญฺโญ

พระครูปลัดฐนพงค์
ขนฺติวโร(หลวงตา)

พระครูใมฏีกาไพบูลย์
อินฺทปญโร

บทความทางพุทธศาสนา

วิสาขบูชารำลึก

วิสาขบูชารำลึก
3909

มาฆบูชารำลึก

makabucha-memory
2128

ปาฏิหาริย์พระธาตุจอมคีรีศรีเป็งขอก

2012-03-01-14-32-23
18831

ปาฏิหาริย์พระเจดีย์แก้ว

2012-03-01-14-32-22
19013

ภูมิสถานวัดท่าตอนทั้ง ๙ ชั้น

ร้านค้าวิสาหกิจฯ

ยอดผู้ชม

1266675
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
824
1647
4543
1242372
57816
60820
1266675

Your IP: 54.166.212.152
เวลา: 2018-05-22 13:14:26

Facebook Page

 


ตำแหน่ง      

ชื่อ พระเทพมังคลาจารย์  ฉายา  กิตติโสภโณ  อายุ  ๖๑ ปี  พรรษา  ๓๖

นักธรรมชั้นเอก,พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (พธ.ม)     

วัดท่าตอนพระอารามหลวง  ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดท่าตอน  พระอารามหลวง

๒. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่                 

สถานะเดิม

ชื่อ สมาน  นามสกุล  จันทร์หอม  เกิด  ๒  ฯ  ๗ค่ำ  ปีขาล  วันที่  ๑๐  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.๒๔๙๓ 

บิดา  นายผาย  มารดา  นางทุมมา          บ้านเลขที่  ๓๖  หมู่ที่  ๓  ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

เคยรับราชการหรือเคยปฏิบัติงานสำคัญมาแล้ว

บรรพชา

วัน ที่ ๕  ฯ  ๙ค่ำ  ปีเถาะ  วันที่  ๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๖ 

วัดท่าตอน  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

พระอุปัชฌาย์ พระอธิการสิงห์แก้ว  สิริธมฺโม  วัดแม่อาย  ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

อุปสมบท

วัน  ๑  ฯ  ๗ค่ำ  ปีจอ  วันที่  ๑๔  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๓  วัดบางน้ำชน  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ

พระอุปัชฌาย์ พระครูนันทสารคุณ  วัดดาวคะนอง  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูญาณสารคุณ  วัดราชวรินทร์  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ

พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาจำนงค์  ฉายา  อภิชาโต  วัดบางน้ำชน  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  

วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๐๖  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  จากโรงเรียนบ้านท่าตอน  ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๑๓  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก  จากสำนักเรียนวัดสว่างอารมณ์อำเภอป่าโมกข์  จ.อ่างทอง

พ.ศ.๒๕๑๕  สอบไล่ได้จูฬอภิธรรมมิกเอก  จากสำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๑๖  สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนวัดจันทร์ใน  เขตยานาวา

พ.ศ.๒๕๔๐  ได้รับพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พธ.ม) สาขาครุศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                     ความชำนาญการ  นวกรรมก่อสร้าง  และการควบคุมการก่อสร้าง

พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักคิ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

                    เชียงใหม่

งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๑๘  เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าตอน  ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๒๓  เป็นเจ้าคณะตำบลท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๓๒  เป็นเจ้าคณะอำเภอแม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๓๕  เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าตอน  พระอารามหลวง

พ.ศ.๒๕๓๖  เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง

พ.ศ.๒๕๕๒  เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๕๒  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนดอก

งานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๑๗  เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๑๗-๒๘  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  วัดท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๑๙  เป็นกรรมการคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง ของ อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๓๑  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง  ภาค ๗

พ.ศ.๒๕๓๑-ปัจจุบัน  เป็นพระวิทยากรอบรมศีลธรรม จริยธรรม  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๓๗-ปัจจุบัน  เป็นประธานจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ของ อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน  เป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดท่าตอน  อ.แม่อาย    จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๔-ปัจจุบัน  เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนบ้านท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน  เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐  อำเภอแม่อาย

พ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน  เป็นประธานจัดอบรมพระนักเทศน์  ภาคเหนือ ณ  วัดท่าตอน   อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบัน  เป็นผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาวัดท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

งานพิเศษ

พ.ศ.๒๕๓๖-ปัจจุบัน  เป็นประธานกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลท่าตอน ณ  วัดท่าตอน พระอารามหลวง

พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน  เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มสตรีแม่ บ้านร่มไทย  บ้านท่าตอน  
                                 บ้านห้วยมะเฟือง  ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน  เป็นประธานทุนนิธิเพื่อการศึกษาวัดท่าตอน  วัดท่าตอนพระอารามหลวง  อ.แม่อาย

พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน  เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมประจำอำเภอแม่อาย

พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน  เป็นกรรมการโรงพยาบาลแม่อาย - ฝาง

พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน  เป็นกรรมการที่ปรึกษากลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอแม่อาย

พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน  เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์จัดประเพณีปอยครูหมอไตยบ้านใหม่หมอกจ๋าม  หมู่ที่ ๘  ต.ท่าตอน

พ.ศ.๒๕๔๔-ปัจจุบัน  เป็นคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  
                                 และโรงเรียนราษฏร์ประชานุเคราะห์ ๓๐

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๐   เป็นพระใบฏีกา  ฐานานุกรมของพระครูวุฒิญาณพิศิษฏ์  เจ้าคณะอำเภอแม่อาย  วัดปัณณาราม  อ.ฝาง   
                    จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๒๗  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น  พระครูวิมลกิตติสาร(จต.ชต)(๓) 

พ.ศ.๒๕๓๒  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น  พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท (จอ.ชท.)  ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นตรี (จล.)   
                    ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๓๙  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น  พระราชาคณะ  ชั้นสามัญ  ในราชทินนามที่  พระปริยัติวิธานโกศล  (สย.)

พ.ศ.๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น  พระราชาคณะ ชั้นราช  ในราชทินนาม ที่  พระราชปริยัติเมธี  

พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น  พระราชาคณะ ชั้นเทพ  ในราชทินนาม ที่  พระเทพมังคลาจารย์

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2012-03-04-11-11-03
26135

ภาพวีดีโอ

วัดหนองครอบ

วัดหนองครอบ
254

พิธีต้อนรับและมุทิตาสักการะ"พระราชปัญญาเวที"

v20161209
426

วัดท่าตอน | พิธีสืบจาต๋าแบบล้านนา...

290259v
567

วัดท่าตอน | พิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายสมเด็จพระสังฆราช...

191258v
546

วัดท่าตอน | สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

290758v
753

ผ้าป่าพุทธมณฑลเชียงใหม่

230758v
725